จังหวัดในประเทศไทย 77 จังหวัด มีอะไรบ้าง

ประเทศไทย

Kingdom of Thailand

เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีชื่อทางการว่าราชอาณาจักรไทยโดยมีกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองที่คนอาศัยมากที่สุดในประเทศประเทศไทย มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายที่น่าสนใจเช่น วัดพระแก้ว พระบรมมหาราชวัง วัดพระธาตุดอยสุเทพ วัดไตรมิตร พระอาจารย์ชยา เขาใหญ่ จังหวัดภูเก็ต สวนสนุก และเกาะที่น่าสนใจอย่างเกาะพีพี ภูเก็ต และอื่นๆ ชื่อจังหวัดในประเทศไทย มีอะไรบ้างไปดูกัน

จังหวัดในประเทศไทย ถูกแบ่งออกเป็น 4 ภูมิภาคใหญ่

จังหวัดที่เล็กที่สุดในประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดสมุทรสงคราม มีขนาดพื้นที่  416.7 ตารางกิโลเมตร และ คําขวัญ77จังหวัด รวมมาให้แล้วครบทุกภาค

  • ภาคเหนือ ประกอบด้วย 9 จังหวัด คือ เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน และอุตรดิตถ์ ที่ท่องเที่ยวสำคัญเช่น ดอยสุเทพ เขาใหญ่ และเส้นทางท่องเที่ยวสู่เมืองจีนและเมืองเวียงจันทน์
  • ภาคตะวันออก ประกอบด้วย 9 จังหวัด คือ กาญจนบุรี ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ระนอง และสงขลามีที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเช่น เกาะสมุย ภูเก็ต อุทยานแห่งชาติเขาสก อุทยานแห่งชาติหมากแก้ว และภูกระดึง
  • ภาคกลาง ประกอบด้วย 9 จังหวัด คือ กำแพงเพชร ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง และสมุทรปราการมีที่ท่องเที่ยวสำคัญเช่น กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา วัดอโยธยา อุทยานใต้น้ำอันดามัน และตลาดอัสสัมชัญ
  • ภาคใต้ ประกอบด้วย 14 จังหวัด คือ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี มีที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเช่น เกาะพีพี เกาะลันตา อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน และเมืองเกาะข้าว

ประเพณีในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก ดังนี้

ประเพณีทางศาสนา :: ศาสนาที่มีในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่จะเป็นศาสนาพุทธ ซึ่งประชาชนไทยมีการศรัทธาและนับถือศาสนาพุทธอย่างใกล้ชิด ประเพณีทางศาสนาที่นิยมประกอบกันได้แก่ วันมาฆบูชา วันเข้าพรรษา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา และงานทำบุญเพื่อเป็นกุศลในวันพระ

ประเพณีท้องถิ่น : เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและประเพณีของชนชาติและชุมชนที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งมีความหลากหลายมากและน่าสนใจ เช่น ประเพณีลอยกระทงในเชียงใหม่ ประเพณีงานขุนศรีอาจารย์ในสุโขทัย ประเพณีลอยกระชากในยานนาวา และอีกมากมาย

ประเพณีที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับช่วงเวลาและฤดูกาล: เช่น งานประเพณีสงกรานต์ วันสงกรานต์ และงานประเพณีลอยควายในประจวบคีรีขันธ์ นอกจากนี้ยังมีการจัดงานประเพณีในช่วงเวลาหรือวันที่มีความสำคัญเฉพาะเช่น ประเพณีในวันเด็กและสิบห้าปีในวันพฤศจิกายน เป็นต้น

วัฒนธรรมไทยในแต่ละภาคมีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน

แต่ละภูมิภาคมีลักษณะธรรมชาติและ วัฒนธรรมไทย ที่น่าสนใจแตกต่างกัน การเดินทางไปท่องเที่ยวในแต่ละภูมิภาคจะให้ความรู้สึกและประสบการณ์ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง การเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเป็นอยู่ของคนในแต่ละภูมิภาค การบูรณาการกันในชีวิตประจำวัน และการรับรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมทำให้ประเทศไทย กลายเป็นประเทศที่มีความเป็นหนึ่งเดียวและน่าสนใจในสิ่งที่น่าค้นหาเสมอ

ธรรมชาติของประเทศไทยมีความหลากหลายและสวยงามมาก

มีลักษณะภูเขา ทางเขา ทะเล และหาดทรายที่สวยงามตลอดชายฝั่งทะเลไทยที่ยาวถึง 2,000 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีหลายแหล่งน้ำตก ธารน้ำใส และพื้นที่ป่าไม้ที่ครอบคลุมขนาดใหญ่อีกมากมาย ป่าชายเลนเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่สำคัญในประเทศไทย มีการอนุรักษ์และปกป้องป่าชายเลนอย่างเคร่งครัด เช่น ป่าแห่งชาติเขาสมิทวงศ์ และป่าสงวนแห่งชาติดอยอินทนนท์ ซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าหลากหลายชนิด เช่น ช้าง เสือ ลิง และนกขนาดใหญ่ต่าง ๆ

อาหารไทยโบราณ งามตา อร่อยลิ้น

อาหารไทยโบราณ เป็นอาหารที่มีประเภทและสูตรที่คล้ายคลึงกับอาหารที่กินในสมัยโบราณ ซึ่งต่างจาก อาหารไทย ที่กินในปัจจุบันในบางส่วนอาหารไทยโบราณมีความหลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยในสมัยโบราณ ในปัจจุบัน อาหารไทยโบราณยังคงถูกนำมาปรับปรุงและนำเสนอในเวิลด์คลาสอาหารไทย และกลายเป็นส่วนหนึ่งของอาหารไทยที่รู้จักและได้รับความนิยมในทั่วโลก

ประเพณีอาหารในประเทศไทย

อาหารไทย มีรสชาติหลากหลาย จากความเผ็ดร้อนจนถึงรสหวานอ่อน และมักมีลักษณะครบถ้วนทั้งความเป็นอาหารหลัก อาหารรอง และของหวาน นี่คือบางประเพณีอาหารไทยที่มีความสำคัญ

 กินเจ (Kin Je) : เป็นประเพณีกินอาหารมังสวิรัติ (อาหารเจ) ซึ่งหมายถึงอาหารที่ไม่ใช้วัตถุดิบจากสัตว์ สัปดาห์กินเจเป็นช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ทุกปี และผู้ฝึกฝนกินอาหารเจเพื่อฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ

 ซึ่งมีความหลากหลายและเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมไทยที่ผสมผสานระหว่างความเคร่งครัดทางศาสนาและความเป็นอยู่ที่สามารถมองเห็นได้ในการกินอาหารและการเชิญเสน่ห์ของไทย.

ประวัติศาสตร์ ประเทศไทย มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน

ประวัติศาสตร์ของประเทศไทย มีความยาวนานและทันสมัย ประเทศไทยเคยเป็นอาณาจักรสำคัญของภูมิภาคเอเชียใต้ มีประวัติศาสตร์ที่หลากหลายและน่าสนใจ ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางภูมิภาค วัฒนธรรม ภาษา และชนชาติที่น่าสนใจ มีชนชาติหลายกลุ่ม เช่น ไทย จีน มลายู กะเหรี่ยง และอื่นๆ ซึ่งทำให้ประเทศไทยเป็นที่น่าสนใจในเรื่องของความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

ประเทศไทยมีพื้น ที่ประมาณ 321 ล้านไร่ หรือประมาณ 513,000 ตารางกิโลเมตร โดยมีพื้นที่สำหรับการเกษตรประมาณ 43% (138 ล้านไร่) และรายได้ของภาคเกษตรคิดเป็น 10% ของ GDP